November 27, 2022

نوشته های اخیر

۵ نکته برای کمک به نوزاد دارای ریفلاکس گوارشی

روزهای اول پدر و مادر شدن فوق العاده هست، در هفته اول پس از تولد فرزندتان شما با تغییرات جدید آشنا شده و تا جای ممکن با آن وفق می یابید. فرزندتان حدود ۲۰ ساعت در روز خواب بوده و هروقت که از خواب بلند میشود کمی شیر خورده و دوباره به خواب ناز فرو […]
عنوان ۴ از ۴«۱۲۳۴