February 3, 2023

Category: لوازم غذا دادن به نوزاد

نحوه استریل کردن شیشه شیر–تمام نکاتی که باید بدانید

نحوه استریل کردن شیشه شیر چرا باید شیشه شیر را استریل کرد؟ کارهای ضروری برای استریل کردن شیشه شیر چیست؟ روش های مختلف استریل کردن شیشه شیر چیست؟ نوزاد و مادر از همان لحظه تولد در طی فرآیند شیر خوردن از سینه از پیوند عاطفی لذت برده و آن را تقویت می کنند. تغذیه با […]

چگونه می توانید یک شیشه شیر مناسب برای نوزاد انتخاب کنید؟

آیا نوزادتان شش ماهگی را پشت سر گذاشته و می خواهید شیر خشک را به او معرفی کنید؟ آیا قصد دارید برای شیر دادن به نوزاد از شیشه شیر استفاده کنید؟ یا می خواهید از شیشه شیر برای ذخیره کردن شیر خودتان استفاده کنید؟ شاید هم شیر مادر کافی نبوده و نیاز دارید به نوزاد […]