November 27, 2022

Category: رشد

آیا کودک شما در حال دندان در آوردن است؟ 11 علامت دندان در آوردن نوزاد که نباید نادیده گرفته شوند!

شخصی به من گفت اگر قرار بود بزرگسالان دندان در بیاورند، از درد دیوانه می شدیم. مطمئناً، ، دانستن میزان درد نوزاد هنگام دندان در آوردن برای ما ممکن نیست، اما چیزی که مشخص است این است که بعضی از کودکان هنگام دندان در آوردن، درد دارند! در برخی نوزادان، ممکن است به هیچ وجه […]