November 27, 2022

Category: رشد

درمان های خانگی موثر که به کاهش درد دندان درآوردن نوزادتان کمک می کند!

جاروبرقی! لغت مناسبی برای نوزادان در هنگام دندان درآوردن است. اگر کذینه مناسبی برای دندان زدن به آنها ندهید هر چیزی را خواهند جوید. هرچند در دهان کردن هر چیزی که دم دست آنها میرسد خاص زمان دندان درآوردن نیست. اما اگر همه چیز را می جوند و آب دهانشان هم جاری است، این نشانه […]