February 3, 2023

Category: تربیت و روانشناسی

برقرار کردن پیوند عاطفی با نوزاد – راهنمای نزدیک شدن به نوزاد برای پدران

برقرار کردن پیوند عاطفی با نوزاد اگرچه در حال حاضر شواهد علمی وجود دارد که از مشارکت و همراهی پدر در بزرگ نمودن نوزاد پشتیبانی می کند، اما برای درک اهمیت بزرگ شدن نوزاد با یک پدر دخیل و مشارکت کننده نیازی به تایید علمی نیست! با این حال، یکی از سوالاتی که در طول […]

5 نکته بسیار مفید برای زمانی که کودک در آغوش پدر خود جیغ می زند

اگر کودک وقتی با پدر است جیغ می زند چه کنیم! سوال مادر: پسر پنج ماهه ام هر بار که پدرش او را لمس کرده یا بغلش می کند جیغ می کشد. این واقعا همسرم را ناراحت می کند. او می گوید به خاطر این مساله دوست ندارد نزدیک پسرمان برود یا کاری برای او […]